Bruikleenvoorwaarden

Versie: 1.0

Bruikleenvoorwaarden

Versie: 1.0

1.1. Voor bepaalde uitgebreide diensten van Mobly heb je als klant een OBD2-dongle nodig (die je in de wagen kunt pluggen). Mobly geeft deze dongle aan jou in bruikleen. De bruikleen eindigt op het moment dat dat je overeenkomst met Mobly voor deze diensten eindigt.


1.2. De dongle dien je te installeren in een wagen die geschikt is voor een veilige installatie, werking en verwijdering van de dongle.

Elke benzinewagen gebouwd na 1996 en elke dieselwagen gebouwd na 2004 heeft een OBD2-poort. Controleer op https://obd.mobly.be waar je je OBD2-poort kan vinden. Kan je jouw OBD2-poort niet terugvinden? Of denk je dat jouw auto geen OBD2-poort heeft? Contacteer ons via info@mobly.be


1.3. Je dient de dongle te installeren volgens de gebruiksaanwijzing die je hebt ontvangen van Mobly. Deze is bijgevoegd in het pakket met de dongle en registratiekaart.


1.4. Je dient de dongle te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing, richtlijnen en aanbevelingen van Mobly. Het is niet toegestaan deze te wijzigen of aanpassingen aan te brengen (of te laten aanbrengen).


1.5. Je zal de dongle in exclusief bezit en onder jouw exclusieve controle houden in de wagen. Je zal de dongle niet verkopen, verhuren, overdragen, in pand geven of op enige andere wijze overdragen of ter beschikking stellen van derden. Je zal de dongle vrijhouden van enig beslag of enige andere last. Je bent volledig aansprakelijk voor elke vorm van diefstal of verlies.


1.6. Als gebruiker van de dongle erken je dat de dongle in goede staat werd geleverd. Indien dit niet zo is, dien je dit zo snel mogelijk na ontvangst te melden via info@mobly.be.


1.7. Als de dongle onverwacht stuk gaat, kan je deze inwisselen. Je kan hiervoor contact opnemen met info@mobly.be. Indien dit voortkomt uit het verkeerd gebruiken of installeren van de dongle, niet conform met de Mobly handleiding, kan een maximum prijs van 75 euro aangerekend worden.


1.8. Bij verlies van je dongle dien je contact op te nemen met Mobly via info@mobly.be. We kunnen je dan een nieuwe dongle opsturen maar je dient wel 75 euro te betalen.


1.9. Mobly blijft eigenaar van de dongle. Bij beëindiging van je overeenkomst met Mobly voor het gebruik van de diensten moet je de dongle terugbezorgen aan Mobly volgens de gegeven instructies.


 1. Bij een abonnement:

  1. Je dient bij de opzegging minstens 1 week voor aanvang van een nieuwe periode (afhankelijk van de gekozen formule: maand, half jaar of jaar) het abonnement te annuleren via je account. Het abonnement en de bijhorende domiciliëring zal dan stoppen vanaf de eerstvolgende periode.

  2. Na ontvangst van verdere retourinstructies van Mobly heb je 14 dagen de tijd om de dongle te retourneren aan Mobly. Indien dit niet gebeurt zullen we je een kost aanrekenen van 75 euro.

  3. Het retourneren kan gratis door het volgen van de retourinstructies van Mobly.


2. Bij een proefperiode (vb.: een gratis trial):

  1. Je zal een mail ontvangen 1 week voor het beëindigen van de proefperiode om de formule betalend verder te zetten. Je dient hier de instructies te volgen om over te gaan tot een verdere betaling.

  2. Indien je wenst te stoppen met Mobly Go Plus dien je de stappen te volgen uit 1.9.1.

3. Bij de betaal-per-kilometer autoverzekering".

a. "De betaal-per-km autoverzekering van Mobly kan je  maandelijks stopzetten overeenkomstig de algemene voorwaarden van Mobly (https://mobly.be/nl/algemene-voorwaarden/) of de bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen en van toepassing op de betaal-per-km autoverzekering van Mobly.“

b. "Na ontvangst van verdere retourinstructies van Mobly heb je 14 dagen de tijd om de dongle te retourneren aan Mobly. Indien dit niet gebeurt zullen we je een kost aanrekenen van 75 euro."

c. "Het retourneren kan gratis door het volgen van de retourinstructies van Mobly."


1.10. Indien de dongle niet retour werd gestuurd 14 dagen na stopzetting van je abonnement of na het eindigen van de proefperiode zullen we je verzoeken om 75 euro te betalen. Dan mag je de dongle ook gewoon houden.


1.11. Mobly behoudt zich het recht voor de dongle te gebruiken voor andere diensten geleverd door Mobly of derden, voor zover die door jou werden aangevraagd of aanvaard.


1.12. Persoonsgegevens worden door Mobly steeds overeenkomstig onze privacyverklaring op https://mobly.be/nl/privacy-policy/ verwerkt.


1.13. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst tot bruikleen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbank zou uitsluiten. In dat geval is de bevoegdheid bepaald op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.